0

Incomplete query string, one or more mandatory parameters are missing: ''

I''l have to write a tool that imports our history of Jira tickets into Zendesk. I'm using the curl libary for .NET to do this. When I post a ticket to Zendesk I'll get the following response: Incomplete query string, one or more mandatory parameters are missing: ''

When I post the exact same xml using the curl command line util, no problems at all.

My code:

Curl.GlobalInit((int)CURLinitFlag.CURL_GLOBAL_ALL);

Easy easy = new Easy();

Easy.WriteFunction wf = new Easy.WriteFunction(OnWriteData); easy.SetOpt(CURLoption.CURLOPT_WRITEFUNCTION, wf); easy.SetOpt(CURLoption.CURLOPT_HTTPHEADER, "Content-Type: application/xml"); easy.SetOpt(CURLoption.CURLOPT_POSTFIELDS, XmlContent); easy.SetOpt(CURLoption.CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); easy.SetOpt(CURLoption.CURLOPT_USERPWD, "XXXX:XXXX"); easy.SetOpt(CURLoption.CURLOPT_URL, "http://XXXX.zendesk.com/tickets.xml"); easy.SetOpt(CURLoption.CURLOPT_POST, true);

easy.Perform(); easy.Cleanup();

Curl.GlobalCleanup();

My logging: 8/31/2011 1:10 PM [User: CORP\njansen]: Started posting ticket: SUP-9994 8/31/2011 1:10 PM [User: CORP\njansen]: XML: Bij het bekijken van de PDF die verstuurd werd naar aanleiding van de PURORD (proq98 t/m PROQ101) viel ons het volgende op:

  • Hij wijkt af van de andere template als we kijken naar de invulling van de gegevens. Is dit dezelfde template die gebruikt wordt?

  • Er wordt een netto-prijs in de XML verwacht terwijl daar de brutoprijs ingevuld staat. De nettoprijs is: de butoprijs min de korting.

  • Leveranciersgegevens niet volledig

  • Telefoon/faxnummer bij afleveradres (contactgegevens onderaan weg)

  • Totaalbedrag staat nu op 0, zou ingevuld moeten worden (zowel inclusief als exclusief)

  • Unit_code zou onder eenheid moeten staan... niet BOX of EACH.

(Enkele punten staan kunnen misschien meteen ondervangen worden omdat deze al gekoppeld zitten aan de nieuwe template)Purord-bericht template wat gebruikt wordt53Nicknjansen@proquro.nl44SUP-9994 TicketFromJira 8/31/2011 1:10 PM [User: CORP\njansen]: Response: Bad requestIncomplete query string, one or more mandatory parameters are missing: ''

2 comments

Please sign in to leave a comment.